ترجمه Islet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جزيره‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جاي‌ پرت‌ و دور افتاده‌.

Islet به چه معناست و Islet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Islet

جزيره‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جزيره‌ كوچك‌, ترجمه جزيره‌ كوچك‌, کلمات شبیه جزيره‌ كوچك‌ , جاي‌ پرت‌ و دور افتاده‌. به لاتین
دانلود فایل ها