ترجمه Ism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای <ط‌ريقه‌عمل‌> و <حالت‌> و <شرط‌> و <پيروي‌>. می باشد

Ism به چه معناست و Ism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ism

<ط‌ريقه‌عمل‌> و <حالت‌> و <شرط‌> و <پيروي‌>. به خارجی , ریشه انگلیسی <ط‌ريقه‌عمل‌> و <حالت‌> و <شرط‌> و <پيروي‌>., ترجمه <ط‌ريقه‌عمل‌> و <حالت‌> و <شرط‌> و <پيروي‌>., کلمات شبیه <ط‌ريقه‌عمل‌> و <حالت‌> و <شرط‌> و <پيروي‌>.
دانلود فایل ها