ترجمه Ism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.n): اصول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عقيده‌ , در فارسی : اعتقاد , به فارسی : رويه‌ , سایر ترجمه ها : مكتب‌ سيستم‌عملي‌

Ism به چه معناست و Ism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ism

(.n): اصول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (.n): اصول‌, ترجمه (.n): اصول‌, کلمات شبیه (.n): اصول‌ , عقيده‌ به لاتین , اعتقاد به لاتین , رويه‌ خارجی , مكتب‌ در زبان , سيستم‌عملي‌انگلیسی
دانلود فایل ها