ترجمه، معنی و ریشه کلمه Isochromatioc به فارسی

ترجمه Isochromatioc در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همرنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متساوي‌ اللون‌ , در فارسی : منحني‌ همرنگ‌.

Isochromatioc به چه معناست و Isochromatioc یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isochromatioc

همرنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی همرنگ‌, ترجمه همرنگ‌, کلمات شبیه همرنگ‌ , متساوي‌ اللون‌ به لاتین , منحني‌ همرنگ‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: