ترجمه Isochronous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مساوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متقارن‌ , در فارسی : متوازن‌.

Isochronous به چه معناست و Isochronous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isochronous

مساوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مساوي‌, ترجمه مساوي‌, کلمات شبیه مساوي‌ , متقارن‌ به لاتین , متوازن‌. به لاتین
دانلود فایل ها