ترجمه Isodiametric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ ابعاد مساوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هم‌ اندازه‌ , در فارسی : داراي‌ قط‌ر مساوي‌.

Isodiametric به چه معناست و Isodiametric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isodiametric

داراي‌ ابعاد مساوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ ابعاد مساوي‌, ترجمه داراي‌ ابعاد مساوي‌, کلمات شبیه داراي‌ ابعاد مساوي‌ , هم‌ اندازه‌ به لاتین , داراي‌ قط‌ر مساوي‌. به لاتین
دانلود فایل ها