ترجمه Isoelectric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (برق‌) هم‌توان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ فشار الكتريكي‌ مساوي‌.

Isoelectric به چه معناست و Isoelectric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isoelectric

(برق‌) هم‌توان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (برق‌) هم‌توان‌, ترجمه (برق‌) هم‌توان‌, کلمات شبیه (برق‌) هم‌توان‌ , داراي‌ فشار الكتريكي‌ مساوي‌. به لاتین
دانلود فایل ها