ترجمه Isometric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريز متساوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هم‌متر.

Isometric به چه معناست و Isometric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isometric

ريز متساوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريز متساوي‌, ترجمه ريز متساوي‌, کلمات شبیه ريز متساوي‌ , هم‌متر. به لاتین
دانلود فایل ها