ترجمه Isometric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ يك‌ ميزان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هم‌ اندازه‌ , در فارسی : (سنگ‌ شناسي‌) داراي‌ ذرات‌

Isometric به چه معناست و Isometric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isometric

داراي‌ يك‌ ميزان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ يك‌ ميزان‌, ترجمه داراي‌ يك‌ ميزان‌, کلمات شبیه داراي‌ يك‌ ميزان‌ , هم‌ اندازه‌ به لاتین , (سنگ‌ شناسي‌) داراي‌ ذرات‌ به لاتین
دانلود فایل ها