ترجمه Isonomy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حقوقي‌. می باشد

Isonomy به چه معناست و Isonomy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isonomy

حقوقي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حقوقي‌., ترجمه حقوقي‌., کلمات شبیه حقوقي‌.
دانلود فایل ها