ترجمه Isonomy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برابري‌ در حقوق‌سياسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برابري‌ سياسي‌ , در فارسی : تساوي‌ سياسي‌ و

Isonomy به چه معناست و Isonomy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isonomy

برابري‌ در حقوق‌سياسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برابري‌ در حقوق‌سياسي‌, ترجمه برابري‌ در حقوق‌سياسي‌, کلمات شبیه برابري‌ در حقوق‌سياسي‌ , برابري‌ سياسي‌ به لاتین , تساوي‌ سياسي‌ و به لاتین
دانلود فایل ها