ترجمه Isopod در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برابر پاي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برابر پاي‌ , در فارسی : جورپاي‌.

Isopod به چه معناست و Isopod یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isopod

برابر پاي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برابر پاي‌, ترجمه برابر پاي‌, کلمات شبیه برابر پاي‌ , برابر پاي‌ به لاتین , جورپاي‌. به لاتین
دانلود فایل ها