ترجمه Isotherm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ همدما. می باشد

Isotherm به چه معناست و Isotherm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isotherm

خط‌ همدما. به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ همدما., ترجمه خط‌ همدما., کلمات شبیه خط‌ همدما.
دانلود فایل ها