ترجمه Isotope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جسم‌ ايزوتوپ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : همسان‌.

Isotope به چه معناست و Isotope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isotope

جسم‌ ايزوتوپ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جسم‌ ايزوتوپ‌, ترجمه جسم‌ ايزوتوپ‌, کلمات شبیه جسم‌ ايزوتوپ‌ , همسان‌. به لاتین
دانلود فایل ها