ترجمه Isotropic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ خواص‌ برابر از هرسو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : همگراي‌ , در فارسی : داراي‌ خواص‌

Isotropic به چه معناست و Isotropic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isotropic

داراي‌ خواص‌ برابر از هرسو به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ خواص‌ برابر از هرسو, ترجمه داراي‌ خواص‌ برابر از هرسو, کلمات شبیه داراي‌ خواص‌ برابر از هرسو , همگراي‌ به لاتین , داراي‌ خواص‌ به لاتین
دانلود فایل ها