ترجمه Issue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شماره‌. می باشد

Issue به چه معناست و Issue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Issue

شماره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شماره‌., ترجمه شماره‌., کلمات شبیه شماره‌.
دانلود فایل ها