ترجمه Isthmian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (cimhtsi) برزخي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تنگه‌اي‌ , در فارسی : وابسته‌ به‌ تنگه‌پاناما

Isthmian به چه معناست و Isthmian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Isthmian

(cimhtsi) برزخي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (cimhtsi) برزخي‌, ترجمه (cimhtsi) برزخي‌, کلمات شبیه (cimhtsi) برزخي‌ , تنگه‌اي‌ به لاتین , وابسته‌ به‌ تنگه‌پاناما به لاتین
دانلود فایل ها