خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =29188 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('29188','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =29188 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Item به فارسی

ترجمه Item در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فقره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (در جمع‌) اقلام‌ , در فارسی : رقم‌ , به فارسی : تكه‌ , سایر ترجمه ها : قط‌عه‌خبري‌ بخش‌.

Item به چه معناست و Item یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Item

فقره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فقره‌, ترجمه فقره‌, کلمات شبیه فقره‌ , (در جمع‌) اقلام‌ به لاتین , رقم‌ به لاتین , تكه‌ خارجی , قط‌عه‌خبري‌ در زبان , بخش‌.انگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: