ترجمه Item در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فقره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (در جمع‌) اقلام‌ , در فارسی : رقم‌ , به فارسی : تكه‌ , سایر ترجمه ها : قط‌عه‌خبري‌ بخش‌.

Item به چه معناست و Item یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Item

فقره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فقره‌, ترجمه فقره‌, کلمات شبیه فقره‌ , (در جمع‌) اقلام‌ به لاتین , رقم‌ به لاتین , تكه‌ خارجی , قط‌عه‌خبري‌ در زبان , بخش‌.انگلیسی
دانلود فایل ها