ترجمه Jacamar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌) پرندگان‌ منقار دراز برزيلي‌ و مكزيكي‌ كه‌ از می باشد

Jacamar به چه معناست و Jacamar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jacamar

(ج‌.ش‌) پرندگان‌ منقار دراز برزيلي‌ و مكزيكي‌ كه‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌) پرندگان‌ منقار دراز برزيلي‌ و مكزيكي‌ كه‌ از, ترجمه (ج‌.ش‌) پرندگان‌ منقار دراز برزيلي‌ و مكزيكي‌ كه‌ از, کلمات شبیه (ج‌.ش‌) پرندگان‌ منقار دراز برزيلي‌ و مكزيكي‌ كه‌ از
دانلود فایل ها