ترجمه Jacaranda در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌) درخت‌ جوالدوز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيچ‌ اناري‌.

Jacaranda به چه معناست و Jacaranda یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jacaranda

(گ‌.ش‌) درخت‌ جوالدوز به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌) درخت‌ جوالدوز, ترجمه (گ‌.ش‌) درخت‌ جوالدوز, کلمات شبیه (گ‌.ش‌) درخت‌ جوالدوز , پيچ‌ اناري‌. به لاتین
دانلود فایل ها