ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jacaranda به فارسی

ترجمه Jacaranda در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌) درخت‌ جوالدوز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيچ‌ اناري‌.

Jacaranda به چه معناست و Jacaranda یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jacaranda

(گ‌.ش‌) درخت‌ جوالدوز به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌) درخت‌ جوالدوز, ترجمه (گ‌.ش‌) درخت‌ جوالدوز, کلمات شبیه (گ‌.ش‌) درخت‌ جوالدوز , پيچ‌ اناري‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: