ترجمه Jack In The Box در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوعي‌ اتش‌ بازي‌ , در فارسی : علي‌ ورجه‌.

Jack In The Box به چه معناست و Jack In The Box یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jack In The Box

شود به خارجی , ریشه انگلیسی شود, ترجمه شود, کلمات شبیه شود , نوعي‌ اتش‌ بازي‌ به لاتین , علي‌ ورجه‌. به لاتین
دانلود فایل ها