ترجمه Jack Tar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.ن‌.) ملوان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ملاح‌.

Jack Tar به چه معناست و Jack Tar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jack Tar

(د.ن‌.) ملوان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (د.ن‌.) ملوان‌, ترجمه (د.ن‌.) ملوان‌, کلمات شبیه (د.ن‌.) ملوان‌ , ملاح‌. به لاتین
دانلود فایل ها