ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jack Tar به فارسی

ترجمه Jack Tar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.ن‌.) ملوان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ملاح‌.

Jack Tar به چه معناست و Jack Tar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jack Tar

(د.ن‌.) ملوان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (د.ن‌.) ملوان‌, ترجمه (د.ن‌.) ملوان‌, کلمات شبیه (د.ن‌.) ملوان‌ , ملاح‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: