ترجمه Jacquerie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شورش‌ و قيام‌ روستاييان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌بقه‌ روستايي‌ , در فارسی : دهاتيان‌.

Jacquerie به چه معناست و Jacquerie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jacquerie

شورش‌ و قيام‌ روستاييان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شورش‌ و قيام‌ روستاييان‌, ترجمه شورش‌ و قيام‌ روستاييان‌, کلمات شبیه شورش‌ و قيام‌ روستاييان‌ , ط‌بقه‌ روستايي‌ به لاتین , دهاتيان‌. به لاتین
دانلود فایل ها