ترجمه Jactation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوچ‌. می باشد

Jactation به چه معناست و Jactation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jactation

پوچ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پوچ‌., ترجمه پوچ‌., کلمات شبیه پوچ‌.
دانلود فایل ها