ترجمه Jaculate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرتاب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انداختن‌ , در فارسی : پرت‌ كردن‌.

Jaculate به چه معناست و Jaculate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jaculate

پرتاب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پرتاب‌ كردن‌, ترجمه پرتاب‌ كردن‌, کلمات شبیه پرتاب‌ كردن‌ , انداختن‌ به لاتین , پرت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها