ترجمه Jade Green در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ سبز يشمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رنك‌ سبز مايل‌ به‌ ابي‌.

Jade Green به چه معناست و Jade Green یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jade Green

رنگ‌ سبز يشمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ سبز يشمي‌, ترجمه رنگ‌ سبز يشمي‌, کلمات شبیه رنگ‌ سبز يشمي‌ , رنك‌ سبز مايل‌ به‌ ابي‌. به لاتین
دانلود فایل ها