ترجمه Jadeite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يشم‌ اعلي‌ كه‌ در برمه‌ يافت‌ ميشود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يشم‌ سبز.

Jadeite به چه معناست و Jadeite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jadeite

يشم‌ اعلي‌ كه‌ در برمه‌ يافت‌ ميشود به خارجی , ریشه انگلیسی يشم‌ اعلي‌ كه‌ در برمه‌ يافت‌ ميشود, ترجمه يشم‌ اعلي‌ كه‌ در برمه‌ يافت‌ ميشود, کلمات شبیه يشم‌ اعلي‌ كه‌ در برمه‌ يافت‌ ميشود , يشم‌ سبز. به لاتین
دانلود فایل ها