ترجمه Jailbreak در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرار از زندان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گريختن‌ از محبس‌ (بازور).

Jailbreak به چه معناست و Jailbreak یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jailbreak

فرار از زندان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرار از زندان‌, ترجمه فرار از زندان‌, کلمات شبیه فرار از زندان‌ , گريختن‌ از محبس‌ (بازور). به لاتین
دانلود فایل ها