ترجمه Jalopy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتومبيل‌ يا هواپيماي‌ كهنه‌ و اسقاط‌. می باشد

Jalopy به چه معناست و Jalopy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jalopy

اتومبيل‌ يا هواپيماي‌ كهنه‌ و اسقاط‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اتومبيل‌ يا هواپيماي‌ كهنه‌ و اسقاط‌., ترجمه اتومبيل‌ يا هواپيماي‌ كهنه‌ و اسقاط‌., کلمات شبیه اتومبيل‌ يا هواپيماي‌ كهنه‌ و اسقاط‌.
دانلود فایل ها