ترجمه Jam در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فشردگي‌ , در فارسی : چپاندن‌ , به فارسی : فرو كردن‌ , سایر ترجمه ها : گنجاندن‌(با زور و

Jam به چه معناست و Jam یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jam

مربا به خارجی , ریشه انگلیسی مربا, ترجمه مربا, کلمات شبیه مربا , فشردگي‌ به لاتین , چپاندن‌ به لاتین , فرو كردن‌ خارجی , گنجاندن‌(با زور و در زبان
دانلود فایل ها