ترجمه Janizary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yrassinaj) (تركي‌) يني‌ چري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرباز پياده‌ نظ‌ام‌.

Janizary به چه معناست و Janizary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Janizary

(yrassinaj) (تركي‌) يني‌ چري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yrassinaj) (تركي‌) يني‌ چري‌, ترجمه (yrassinaj) (تركي‌) يني‌ چري‌, کلمات شبیه (yrassinaj) (تركي‌) يني‌ چري‌ , سرباز پياده‌ نظ‌ام‌. به لاتین
دانلود فایل ها