ترجمه Jardiniere در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارايش‌ اط‌اق‌ مي‌ گذارند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گلدان‌.

Jardiniere به چه معناست و Jardiniere یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jardiniere

ارايش‌ اط‌اق‌ مي‌ گذارند به خارجی , ریشه انگلیسی ارايش‌ اط‌اق‌ مي‌ گذارند, ترجمه ارايش‌ اط‌اق‌ مي‌ گذارند, کلمات شبیه ارايش‌ اط‌اق‌ مي‌ گذارند , گلدان‌. به لاتین
دانلود فایل ها