ترجمه Jargon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سخن‌ دست‌ و پا شكسته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سخن‌ بي‌ معني‌ , در فارسی : اصط‌لاحات‌ مخصوص‌ يك‌

Jargon به چه معناست و Jargon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jargon

سخن‌ دست‌ و پا شكسته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سخن‌ دست‌ و پا شكسته‌, ترجمه سخن‌ دست‌ و پا شكسته‌, کلمات شبیه سخن‌ دست‌ و پا شكسته‌ , سخن‌ بي‌ معني‌ به لاتین , اصط‌لاحات‌ مخصوص‌ يك‌ به لاتین
دانلود فایل ها