ترجمه Jaundice در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای افتادن‌. می باشد

Jaundice به چه معناست و Jaundice یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jaundice

افتادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی افتادن‌., ترجمه افتادن‌., کلمات شبیه افتادن‌.
دانلود فایل ها