ترجمه Javelin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيزه‌ دستي‌ سبك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زوبين‌ , در فارسی : پرتاب‌ نيزه‌.

Javelin به چه معناست و Javelin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Javelin

نيزه‌ دستي‌ سبك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيزه‌ دستي‌ سبك‌, ترجمه نيزه‌ دستي‌ سبك‌, کلمات شبیه نيزه‌ دستي‌ سبك‌ , زوبين‌ به لاتین , پرتاب‌ نيزه‌. به لاتین
دانلود فایل ها