خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =29361 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('29361','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =29361 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jaw به فارسی

ترجمه Jaw در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارواره‌ , در فارسی : گيره‌ , به فارسی : دم‌ گيره‌ , سایر ترجمه ها : وراجي‌ تنگنا , هرزه‌

Jaw به چه معناست و Jaw یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jaw

فك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فك‌, ترجمه فك‌, کلمات شبیه فك‌ , ارواره‌ به لاتین , گيره‌ به لاتین , دم‌ گيره‌ خارجی , وراجي‌ در زبان , تنگناانگلیسی , هرزه‌

دیدگاه‌تان را بنویسید: