ترجمه Jaw در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارواره‌ , در فارسی : گيره‌ , به فارسی : دم‌ گيره‌ , سایر ترجمه ها : وراجي‌ تنگنا , هرزه‌

Jaw به چه معناست و Jaw یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jaw

فك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فك‌, ترجمه فك‌, کلمات شبیه فك‌ , ارواره‌ به لاتین , گيره‌ به لاتین , دم‌ گيره‌ خارجی , وراجي‌ در زبان , تنگناانگلیسی , هرزه‌
دانلود فایل ها