ترجمه Jazz در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موسيقي‌ جاز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سر و صدا , در فارسی : فريب‌ , به فارسی : نشاط‌ , سایر ترجمه ها : جاز نواختن‌.

Jazz به چه معناست و Jazz یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jazz

موسيقي‌ جاز به خارجی , ریشه انگلیسی موسيقي‌ جاز, ترجمه موسيقي‌ جاز, کلمات شبیه موسيقي‌ جاز , سر و صدا به لاتین , فريب‌ به لاتین , نشاط‌ خارجی , جاز نواختن‌. در زبان




دانلود فایل ها