ترجمه Jean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فاستوني‌ نخي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شلوار فاستوني‌ نخي‌ مخصوص‌ كار.

Jean به چه معناست و Jean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jean

فاستوني‌ نخي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فاستوني‌ نخي‌, ترجمه فاستوني‌ نخي‌, کلمات شبیه فاستوني‌ نخي‌ , شلوار فاستوني‌ نخي‌ مخصوص‌ كار. به لاتین
دانلود فایل ها