ترجمه Jeer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌عنه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌نز , در فارسی : مسخره‌ , به فارسی : ريشخند , سایر ترجمه ها : استهزاء ط‌عنه‌ زدن‌ , سخن‌

Jeer به چه معناست و Jeer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jeer

ط‌عنه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌عنه‌, ترجمه ط‌عنه‌, کلمات شبیه ط‌عنه‌ , ط‌نز به لاتین , مسخره‌ به لاتین , ريشخند خارجی , استهزاء در زبان , ط‌عنه‌ زدن‌انگلیسی , سخن‌
دانلود فایل ها