ترجمه Jejunal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ روده‌ تهي‌. می باشد

Jejunal به چه معناست و Jejunal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jejunal

وابسته‌ به‌ روده‌ تهي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ روده‌ تهي‌., ترجمه وابسته‌ به‌ روده‌ تهي‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ روده‌ تهي‌.
دانلود فایل ها