ترجمه Jell در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لرزانك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منجمد كردن‌ , در فارسی : دلمه‌ شدن‌ , به فارسی : سفت‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : بستن‌

Jell به چه معناست و Jell یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jell

لرزانك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لرزانك‌, ترجمه لرزانك‌, کلمات شبیه لرزانك‌ , منجمد كردن‌ به لاتین , دلمه‌ شدن‌ به لاتین , سفت‌ كردن‌ خارجی , بستن‌ در زبان
دانلود فایل ها