ترجمه Jequirity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانه‌ گياه‌ چشم‌ خروس‌ شيرين‌ بيان‌ هندي‌. می باشد

Jequirity به چه معناست و Jequirity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jequirity

دانه‌ گياه‌ چشم‌ خروس‌ شيرين‌ بيان‌ هندي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دانه‌ گياه‌ چشم‌ خروس‌ شيرين‌ بيان‌ هندي‌., ترجمه دانه‌ گياه‌ چشم‌ خروس‌ شيرين‌ بيان‌ هندي‌., کلمات شبیه دانه‌ گياه‌ چشم‌ خروس‌ شيرين‌ بيان‌ هندي‌.
دانلود فایل ها