ترجمه Jerk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای و نادان‌. می باشد

Jerk به چه معناست و Jerk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jerk

و نادان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی و نادان‌., ترجمه و نادان‌., کلمات شبیه و نادان‌.
دانلود فایل ها