ترجمه Jeroboam در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قدح‌ بزرگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جام‌ شراب‌ بزرگ‌.

Jeroboam به چه معناست و Jeroboam یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jeroboam

قدح‌ بزرگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قدح‌ بزرگ‌, ترجمه قدح‌ بزرگ‌, کلمات شبیه قدح‌ بزرگ‌ , جام‌ شراب‌ بزرگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها