ترجمه Jersey در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارچه‌ كشباف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زير پيراهن‌ كشباف‌.

Jersey به چه معناست و Jersey یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jersey

پارچه‌ كشباف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پارچه‌ كشباف‌, ترجمه پارچه‌ كشباف‌, کلمات شبیه پارچه‌ كشباف‌ , زير پيراهن‌ كشباف‌. به لاتین
دانلود فایل ها