ترجمه Jest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استهزاء كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ببازي‌ گرفتن‌ , در فارسی : شوخي‌ كردن‌ , به فارسی : مزاح‌ گفتن‌.

Jest به چه معناست و Jest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jest

استهزاء كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استهزاء كردن‌, ترجمه استهزاء كردن‌, کلمات شبیه استهزاء كردن‌ , ببازي‌ گرفتن‌ به لاتین , شوخي‌ كردن‌ به لاتین , مزاح‌ گفتن‌. خارجی
دانلود فایل ها