ترجمه Jesuit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يسوعيون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عضو فرقه‌ مذهبي‌ بنام‌ انجمن‌ عيسي‌ كه‌ بوسيله‌

Jesuit به چه معناست و Jesuit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jesuit

يسوعيون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يسوعيون‌, ترجمه يسوعيون‌, کلمات شبیه يسوعيون‌ , عضو فرقه‌ مذهبي‌ بنام‌ انجمن‌ عيسي‌ كه‌ بوسيله‌ به لاتین
دانلود فایل ها