ترجمه Jet Engine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موتور جت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موتور پرتابي‌.

Jet Engine به چه معناست و Jet Engine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jet Engine

موتور جت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موتور جت‌, ترجمه موتور جت‌, کلمات شبیه موتور جت‌ , موتور پرتابي‌. به لاتین
دانلود فایل ها