خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =29447 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('29447','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =29447 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Jet Engine به فارسی

ترجمه Jet Engine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موتور جت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موتور پرتابي‌.

Jet Engine به چه معناست و Jet Engine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jet Engine

موتور جت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موتور جت‌, ترجمه موتور جت‌, کلمات شبیه موتور جت‌ , موتور پرتابي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: