ترجمه Jet Stream در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تند باد. می باشد

Jet Stream به چه معناست و Jet Stream یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jet Stream

تند باد. به خارجی , ریشه انگلیسی تند باد., ترجمه تند باد., کلمات شبیه تند باد.
دانلود فایل ها