ترجمه Jeweller در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جواهر ساز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جواهر فروش‌.

Jeweller به چه معناست و Jeweller یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Jeweller

جواهر ساز به خارجی , ریشه انگلیسی جواهر ساز, ترجمه جواهر ساز, کلمات شبیه جواهر ساز , جواهر فروش‌. به لاتین
دانلود فایل ها